ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Do hnedých nádob nepatrí:

X Odpad uložený vo vreciach a sáčkoch

X Tekuté potraviny

X Veľké kosti (bravčové, hovädzie)

X Zmesový komunálny odpad

X Tráva, lístie, konáre

X Triedené zložky odpadov (papier, plasty, sklo)

Každá zberná nádoba bude pri zbere opatrená čistým igelitovým vrecom, ktoré ju má chrániť pred nadmerným znečistením. Toto vrece je jediné, ktoré pravidlá zberu povoľujú.

Všetok vyzbieraný odpad bude energeticky  a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici.

Dôležité pravidlá 

- BIO odpad je žiadané sypať do nádob „navoľno“. Nepoužívajme žiadne sáčky či vrecká. Ani kompostovateľné.

- Zatvorená nádoba bráni prístupu škodcov. Nenechávajme zberné nádoby otvorené.

- Do nádob vkladajme len odpad, ktorý do nich patrí.

 

Zdroj: KOSIT