Začiatok leta v záhradných priestoroch ZOS

S nástupom letných horúčav, zariadenie opatrovateľskej služby otvorilo svoje dvere väčšiemu počtu ľudí ako býva zvykom. Vďaka dobrovoľníkom, ktorých nosným článkom bol personál zariadenia, sa v pondelok vykonala revitalizácia kvetových záhonov, za čo im touto cestou vyslovujeme veľké Ď A K U J E M E. V utorok mala v priestoroch altánku svoje zasadnutie Komisia sociálna, ktorá po oboznámení sa s priestormi ponúkla podnetné nápady na zveľaďovanie a skvalitňovanie sociálnej služby.