Začala sa rekonštrukcia Národnej triedy

Vážení občania Mestskej časti Košice – Sever,

týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že v termíne od 27.05.2019 do 11.06.2019 sa uskutoční oprava komunikácie na úseku ulice Národná trieda, od križovatky Hlinková – Národná trieda po križovatku Vodárenská – Kostolianska cesta – Národná trieda. V tomto úseku dôjde k obmedzeniu dopravy. Doprava bude jednosmerná, v smere od križovatky Hlinková – Národná trieda, po križovatku Národná trieda – Vodárenská. Motorové vozidlá prichádzajúce z Cesty pod Hradovou a Kostolianskej cesty, budú vedené cez Vodárenskú ulicu na Hlinkovu ulicu. Informácie o zmenách v MHD na opravovanom úseku Národnej triedy budú vyvesené na zastávkach MHD. Motoristickú verejnosť prosím o trpezlivosť a rešpektovanie použitého prenosného dopravného značenia.

Aktuálne prebieha frézovanie úseku od Vodárenskej ulice k Mieru. Od stredy 29.05.2019 by sa mal daný úsek začať pokrývať novým asfaltovým kobercom.