Začala oprava vnútroblokových komunikácií

Dnes ráno boli zahájené práce na oprave vnútroblokových komunikácií v dvorovej časti Tolstého ulice a Obrancov mieru. Zajtra sa začínajú opravy ulice Na stráni a dvorovej časti Národná trieda / Hlinkova 32-38. Realizácia prác je plánovaná do štvrtka 24.06.2021.  

Z toho dôvodu nebude možné na uvedených miestach parkovať. Žiadame vás o rešpektovanie a dodržiavanie umiestnených značiek, na ktoré bude dohliadať mestská polícia. Preparkovaním svojich automobilov umožníte rýchly a plynulý priebeh opravy komunikácie.

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia,  ďakujeme vám za pochopenie a súčinnosť počas realizácie prác.