Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Košice - Severné mesto a Čermeľ, na   ktorých sa nachádzajú elektrické vedfenia VN/VVN  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky a to najneskôr do 40dní od zverejnenia tejto výzvy.