Výstraha - povodeň z trvalého dažďa 13.10.2020

Výstraha 1. stupňa od 12.10.2020 ( 12:45h)  do 13.10.2020 ( 21:00h.) 

Vzhľadom na spadnutý a očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.