Výstava Farebná jeseň 2

Jeseň ako ročné obdobie je charakteristické množstvom farieb. Preto si ju ako námet na obrazy zvolili seniori na plenér najmä v Bardejovských kúpeľoch v rámci projektu K-art. A my v Kultúrno-spoločenskom centre sme dňa 21.11. 2019  opäť otvorili dvere výtvarnému umeniu, lebo s veľkou radosťou skrášľujeme steny centra, prospieva im to. Svoje diela tu vystavovali okrem iných aj seniori z nášho maliarskeho krúžku. Všetkých milovníkov umenia, ktorí sa prišli pokochať krásou privítal p. starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA a pár slov o projekte povedala Ing. arch. Eva Lorenzová. Krátkym, ale vydareným programom prispela ZUŠ Jantárova. Všetkým patrí naša vďaka.