Výdaj múky a cestovín je na Severe v mesiaci november dočasne pozastavený

Mestská časť Košice - Sever zo strany oprávnených občanov eviduje nevybavené žiadosti o poskytnutie potravinovej pomoci. K situácii sa vyjadril starosta Marián Gaj: "V súčasnej dobe máme prázdne skladovacie priestory a z uvedeného dôvodu nevieme žiadostiam vyhovieť". Sever preto požiadal Potravinovú banku Slovenska o dodanie ďalších skladových zásob múky a cestovín.

"Po opätovnej dodávke potravín, prostredníctvom Potravinovej banky, začneme okamžite s výdajom potravinovej pomoci aby sme uspokojili potreby všetkých oprávnených žiadateľov zo Severu," informuje prednosta úradu Jaroslav Polaček. Termíny výdaja v mesiaci december 2011 budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke www.kosicesever.sk ako aj na úradných tabuliach Mestskej časti Košice - Sever.