Výchovný dvojkoncert v DC

       V suterénnych priestoroch Denného centra sa v pondelok, 13.6.2016, rozozvučala pani Hudba. Pre deti z materských škôl na Severe sme  v spolupráci so Súkromnou Základnou umeleckou školou Gabriela Rovňáka  pripravili výchovný dvojkoncert. Malí návštevníci sa naučili rozoznávať jednotlivé hudobné nástroje, vypočuli si krásne skladby v podaní detí  a učiteľov zo ZUŠ.  Nechýbal ani jeden z najkrajších nástrojov, ľudský hlas. Najviac ich zo stoličiek zdvihol bubon,  vôbec nevedeli obsedieť. 
       Našli sa aj odvážlivci, ktorí si hru na tento hudobný nástroj hneď bez prípravy vyskúšali. Jedným slovom, koncert sa naozaj vydaril.
       Touto cestou vyslovujeme úprimné „ďakujeme“ p. Beáte Rovňákovej, riaditeľke Súkromnej ZUŠ, ale naša vďaka patrí aj účinkujúcim deťom a učiteľom a malým divákom z MŠ.