Výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR realizuje  v roku 2023 Výberové zisťovanie pracovných síl. Cieľom projektu je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR.

Zisťovanie sa uskutoční v priebehu roku 2023.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková.