Vo Dvore LETNÁ je už nový asfalt

Asfaltová plocha bývalého športoviska vo Dvore obytných domov na Letnej ulici má už nový povrch. Na základe žiadosti obyvateľov poslanci z rozpočtu na tento rok vyčlenili 5.000 eur na opravu asfaltového povrchu športoviska, ktorú zabezpečil miestny úrad.  Je výsledkom spolupráce občanov bývajúcich v tejto lokalite, poslancov miestneho zastupiteľstva a miestneho úradu.

V budúcnosti by si tu chceli občania svojpomocne nakresliť čiary športovísk, uvažujú aj o obnove niektorých herných prvkov detského ihriska, na ktoré sa zozbierali.