Vianočné prekvapenie

Aj po roku našich starkých v zariadení opatrovateľskej služby milo prekvapili darčeky, ktoré zabezpečili zamestnanci Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení na Triede SNP,Košice spolu so zamestnancami ORL oddelenia Detskej fakultnej nemocnice Košice. Celé to organizačne zabezpečila pani učiteľka Mgr. Martina Gazdíková.

Sme vďační nielen za túto trvalú a kontinuálnu predvianočnú spoluprácu, ale tešíme sa aj z novej spoluúčasti v projekte Vianoční pomocníci, ktorý v meste Košice bol v tomto roku realizovaný po prvý krát. Vianočnými pomocníkmi sa stali jednotlivci, ale aj kolektívy v meste Košice, ktorí sa rozhodli praktickou formou potešiť seniorov v zariadení opatrovateľskej služby, ale aj v domácom prostredí. Našich seniorov prostredníctvom tohto projektu potešili žiaci zo ZŠ Krosnianska 2.

Všetkým vyššie spomenutým zo srdca ďakujeme.