Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne"

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne" sa uskutoční 12.07.2022 o 15:00 hod., na Magistráte mesta Košice v miestnosti č. D310.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia Mesto – Územné plánovanie – Aktuálne oznamy:

https://www.kosice.sk/clanok/uzemnoplanovacia-dokumentacia-uzemny-plan-zony-kosice-tlaciarne-oznamenie-o-prerokovani