VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

Realizácia projektu " Revitalizácia a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách Tolstého 5, Obrancov mieru 10-14, Skautská - na parcelách č. 3064/1 ul. Tosltého5, 2944/44 a 2744/45 ul. Obrancov mieru 10-14, 4192/1 ul. Skautská- revitalizácia a doplnenie herných prvkov detských ihrísk v súlade s príslušnými platnými predpismi.

Zverejnené: 23.8.2019