VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

 

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

           

Oprávnení žiadatelia:

 O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo, ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

 

 Účel poskytnutia dotácie:

  • Realizácia projektu „Detské ihrisko Ovečka – revitalizácia detského ihriska na parcele č. 2109/1, 2110/1“ - realizácia detského ihriska v lokalite ulice Čermeľská cesta v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami a danou špecifikáciou: 1 hlavný prvok s konštrukciou z dreva s rozmermi cca 8,5x2,5x3,0 m, max. výškou pádu 3m, obsahujúci šmykľavku, min.4xlezecká stena s úchytmi, 4x lezecké siete, lanový rebrík 2x, bezpečnostné laná, lano na šplh 2x, balansovaný prvok 2x, 2 doplnkové prvky z toho 1 prvok pružinová hojdačka zvieratko a 1 drevený prvok s výlezmi 2x, plošinou, rebríkom a stožiarom s max. výškou pádu 1,0 m.