Verejná výzva

Mestská časť Košuice - Sever v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje:

 Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Účel poskytnutia dotácie: - Realizácia projektu "Revitalizácia detského ihriska s parc. č. 7132/1 Severné mesto, Košice", ktorá pozostáva:1. Doplnenie DI o fitness prvky na parcele č. 7132/12. Výbeh pre voľný pohyb psov na parcele č. 7132/1 Celú výzvu nájdete v prílohe.