Veľkokapacitné kontajnery sú na Podhradovej aj na Boženke

Od 15. 10. do 22. 10. sú veľkokapacitné kontajnery na týchto miestach: Zoborská / Vihorlatská, Cyklistická /Gerlachovská, Višňová / Urbánkova, Česká / Ul. svornosti, Národná trieda 65, Nemcovej 2. Sú to stanovištia, ktoré každoročne určuje mestská časť na základe podnetov občanov v spolupráci s mestom.Veľkokapacitné kontajnery slúžia na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý do bežných odpadových nádob nepatrí. Veľkokapacitné kontajnery budú na týchto stanovištiach 1 týždeň od utorka do utorka. Ak staré pohovky, stavebnú suť či veľkorozmerný odpad nestihnete odhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, mali by ste tak urobiť v zberných dvoroch Pri bitúnku v MČ Košice - Juh, na Popradskej a v centre mesta na Jesenského ulici. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny.

V prípade problémov alebo sťažností kontaktujte KOSIT dispečing 055/727 07 16.