Veľkokapacitné kontajnery budú na Čárskeho aj na Kisdyho

Od 12. 11. do 19. 11. budú veľkokapacitné kontajnery na týchto miestach: Za amfiteátrom, Hroncova, Čárskeho, Kisdyho, Komenského 71, Suchodolinská. Sú to stanovištia, ktoré každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice na základe objektívnych potrieb pri nakladaní s odpadom na území mestskej časti a podnetov občanov.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý do bežných odpadových nádob nepatrí. Veľkokapacitné kontajnery budú na týchto stanovištiach 1 týždeň od utorka do utorka. Ak staré pohovky, stavebnú suť či veľkorozmerný odpad nestihnete odhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, môžete to urobiť bezplatne v zberných dvoroch Pri bitúnku v MČ Košice - Juh, na Popradskej a v centre mesta na Jesenského ulici. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny.

Akékoľvek pripomienky k umiestneniu veľkokapacitných kontajnerov adresujte priamo na Oddelenie rozvoja MÚ MČ Košice – Sever na tel. číslo 055/3957619.