Veľké ďakujeme!

Včerajší podvečer, 28. jún 2020, sa niesol v duchu klasických a populárnych skladieb. Koncert sa odohral pri hlavnom vchode polikliniky Sever, kde spríjemnil podvečer Sláčikový orchester MUSICA IUVENTALIS pod vedením umeleckého vedúceho pána Igora Dohoviča. Týmto im chceme poďakovať za kultúrny zážitok. Ďakujeme aj poslankyni našej MČ pani Márii Sadovskej, ktorá je zároveň predsedníčkou Kultúrnej komisie MČ Košice - Sever, za jej súčinnosť pri zorganizovaní tohto krásneho koncertu.