Uvítanie detí do života 2018

Maličkí drobčekovia mali 4.10.2018 svoj veľký deň. V Kultúrno – spoločenskom centre boli uvítaní do života Severanov. Slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf úvodnou básňou a krátkym programom Anky Gajovej. Pán starosta privítal hostí príhovorom, všetkým osobne zablahoželal a odovzdal darčeky pre deti. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy. Oficiálnu časť sme ukončili malým občerstvením.

Na záver chceme ešte raz zaželať rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí a našim najmenším spoluobčanom šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia.