Uvítanie detí do života

Dňa 14.12.2017 sme v Dennom centre uskutočnili tretie tohtoročné privítanie novorodencov do veľkej rodiny Mestskej časti Košice- Sever. Túto milú slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf krátkym kultúrnym programom, po ktorom náš pán starosta Marián Gaj, všetkých srdečne privítal a poprial rodičom a deťom len to najlepšie. K slávnostnému aktu sa pripojil aj pán poslanec Kosmas Bekiaris, ktorý taktiež poprial rodičom všetko najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do kroniky MČ Košice - Sever a prevzali si od pána starostu pamätné listy a vecné darčeky. Našim najmenším spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život, plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí.

Fotogaléria tu.