Úprava NN siete

Úprava nízkonapäťovej (NN) siete - Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie, Slovenskej jednoty, Palkovičova a Družstevná ulica.

Predmetom riešenia je výmena jestvujúceho elektrického vzdušného NN vedenia za káblovú NN sieť, za účelom odstránenia nevyhovujúceho technického stavu elektrických zariadení a zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej dodávky elektrickej energie. Existujúca vzdušná sieť na uvedených uliciach bude demontovaná a namiesto nej zriadená podzemná káblová sieť.

Práce realizuje Východoslovenská distribučná, a.s. v termíne do 24 mesiacov od začatia stavebných prác.