Upratané trhovisko Mier

V  priebehu minulého týždňa Miestny úrad MČ Košice-Sever zabezpečil vyčistenie priestorov trhoviska pri obchodnom centre Mier. Aj napriek skutočnosti, že počas zimných mesiacov sa tu nepredáva, na trhovisku pribudlo množstvo „tovaru“ a dokonca i nedočkavý zákazník, ktorý sa tu rozhodol prespať a počkať na otvorenie novej sezóny. Všetko nepotrebné vybavenie bolo odvezené a trhovisko ostalo upratané. Aj keď nás záujem teší, veríme, že sa život na trhovisko vráti až s prvými jarnými lúčmi.