UPOZORNENIE: Obmedzenie služieb na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sever

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever oznamuje, že v pondelok 17. februára 2014 od 8.30 do 11.30 hod. bude poskytovať služby občanom v obmedzenej miere. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie kvôli plánovaným prácam na zariadení vysokého napätia spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s..