Upozornenie: Obmedzenie služieb KPK

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever upozorňuje obyvateľov na dočasné obmedzenie poskytovaných služieb. Dôvodom je porucha na elektrickom rozvode v časti budovy MÚ MČ Košice – Sever. „Kancelária prvého kontaktu až do odvolania nevie poskytnúť služby súvisiace s evidenciou obyvateľstva. Keďže sa kvôli poruche nedokážeme napojiť na centrálnu ohlasovňu, nevieme vybaviť žiadateľov o prihlásenie sa na prechodný či trvalý pobyt. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.“ Hovorí Slávka Vacová, vedúca KPK. V súčasnosti MÚ spolupracuje na odstránení poruchy so všetkými kompetentnými organizáciami a inštitúciami. O obnovení služieb vás bude informovať na stránke mestskej časti aj na sociálnych sieťach.