Upovedomenie formou verejnej vyhlášky

Mesto Košice-Mestská polícia Košice upovedomuje  o odstránení vozidla Škoda Felícia striebornej farby, KE-846ES, toho času bez tabuliek s EČ,  ktorého držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 15.05.2018 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe-MARKT spol. s.r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice.

Vyvesené: 12.06.2018

Zvesené: 27.06.2018