Uctili sme si našich starších

Mesiac október je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Pripomína jednu z najvzácnejších cností, je ňou úcta k starším. Preto sme si včera, 15.10.2019, uctili našich seniorov, starých rodičov a prarodičov na príjemnom posedení v Dome sociálnych služieb DOMKO na ulici Park mládeže 3. Krásnym prejavom a básňou privítal prítomných pán Bolf. Odvážnosťou a nebojácnosťou sa predviedli pesničkami "domáci" speváci z DOMKA, ktorí všetkých potešili známymi pesničkami v sprievode pani klaviristky a pána gitaristu. Zožali obrovský potlesk a obdiv. Pokračovaním bol ženský spevácky súbor Severanka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci. Tie najodvážnejšie dámy z klubu Severan, spestrili atmosféru a predviedli sa v nádherných retro róbach, kde dominoval elegantný klobúk. Každá si zaslúžila obrovský potlesk. Nakoniec sa prihovoril pán starosta MČ Košice - Sever Ing. František Ténai, ktorý všetkým poprial veľa zdravia a pozval na pohostenie. Sprevádzali ho prednosta Miestneho úradu Ing. Peter Luczy, pani poslankyňa MČ Košice - Sever Ing. Mária Tomášová, JUDr. Andreja Takáčová a Ing. Vladimír Puškár. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Ing. Martinovi Vatrovi, že nám poskytol priestory. Dovoľte, aby sme vám z úprimného srdca zaželali božie požehnanie, pevné zdravie, veľa spriaznených blízkych priateľov a pochopenia zo strany vašich najbližších.

Veľa krásnych fotografií z podujatia nájdete vo fotogalérii TU