Úcta k starším v Dennom centre

Október si už tradične spájame s úctou k starším. Aj tento rok sme si našich seniorov uctili v priestoroch Denného centra dňa 28.10.2014. Priestor Denného centra sme vyzdobili výtvarnými a literárnymi prácami žiakov zo základných škôl na Severe na túto tému tak, aby si každý mohol prečítať úvahy, básne i odkazy starým rodičom. Aj výtvarné práce boli nádherné. Denné centrum bolo plné seniorov, ktorým spríjemnil večer člen činohry Štátneho divadla v Košiciach Ján Tóth a v doprovode klaviristru pána Hericha sme si vypočuli osem krásnych piesní, blízke srdcu našich babičiek, no aj nás ostatných, milovníkov hudby. Potom pár ľudoviek zaspievali naše seniorky zo speváckeho krúžku. Samozrejme, nechýbali kvety na vyjadrenie úcty bez slov. A potom sa už jedol výborný guláš, pila káva a spoločne sa spomínalo. Tak, ako vždy, panovala v Dennom centre dobrá nálada až do záverečnej.