Týždeň mozgu sme oslávili aj v DC

Možno ste vedeli, možno nie, ale v dňoch  14.-20.3.2016 si pripomíname tzv. „Týždeň mozgu“. Pri tejto príležitosti sme pre našich seniorov v Dennom centre pripravili besedu s prednáškou o tom, ako sa čo možno najlepšie starať o náš mozog, ako predchádzať zabúdaniu, ako ho precvičovať aj v tomto seniorskom veku. Prednášajúcej p. Ivete Šmidekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach sa veľmi páčila aktivita a živý záujem prítomných dám.  Namiesto cvičenia si seniorky zatancovali, nakoniec,  pamätať si jednotlivé kroky je tiež krok  k tomu, ako si precvičiťmozog. Akciu sme ukončili zábavným testom na kognitívny tréning pamäte a zapili sme ho bylinkovým čajom špeciálne určeným na pamäť s obsahom ginka. Vydarená akcia!