TS: Ukončili sme Miniolympiádu seniorov DC Sever

V pondelok, dňa 23.5.2016 o 14,00 hod., sme v priestoroch DC slávnostne vyhodnotili  Miniolympiádu seniorov zo Severu. Súťažili sme od 17.5.2016 do 20.5.2016 v 7 disciplínach: športovej streľbe, bowlingu, bocci, stolnom tenise, šípkach, hode loptičkou na cieľ a prebicyklovaní 1 km na čas. Rozdali sme 25 víťazných pohárov, trikrát viac diplomov a medailí. Pamätnú medailu dostal každý účastník Miniolympiády, ktorý absolvoval aspoň jednu športovú disciplínu. Na slávnostnom ukončení olympiády sa zúčastnil ako hosť aj predseda RS za mesto Košice p. Caban a čestný predseda OV  v Košiciach p. Anton Švajlen. Spolu so starostom MČ Košice – Sever Mariánom Gajom odovzdali našim športovcom ocenenia a organizačnému výboru tiež poďakovali za prípravu tohto výnimočného podujatia.