TS: SEVER SI PRIPOMÍNA NEDOŽITÉ STÉ NARODENINY JÁNA MATHÉHO

Dnes, 14. júna by sa jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov Ján Mathé dožil 100 rokov. Hoci nás opustil už pred vyše desiatimi rokmi v úctyhodnom veku nedožitých 90 rokov, jeho diela sa stali ikonické a dodnes krášlia rôzne miesta v Košiciach. Niekoľko z nich sa nachádza aj v našej mestskej časti. Pri tejto príležitosti si starosta mestskej časti, František Ténai uctil umelcovu pamiatku priamo na námestí Jána Mathého, ktoré zdobí jedna z jeho najznámejších sôch, Odpočívajúca rodina V. z roku 1965

 

“Som hrdý na to, že jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov žil a tvoril práve v našej mestskej časti. Nezanechal za sebou len umelecké diela, svojou tvorbou zmenil tvár nášho mesta. Mrzí ma, že sa nám dnes nepodarí pripomenúť si túto významnú udalosť s pani Evou Mathéovou, obdivujem však jej odhodlanie, energiu a nasadenie pre zveľadenie diela jej manžela, česť jeho pamiatke,” skonštatoval starosta mestskej časti František Ténai

 

Po prvotnom stretnutí s občanmi v septembri 2021 mestská časť spolu s Útvarom hlavného architekta mesta Košice podnikla prvé kroky na revitalizáciu námestia Jána Mathého. Po tabuliach s vizualizáciami plánov, profilom umelca a dopravnom ihrisku by mal pribudnúť mobiliár, zeleň a postupne by mali nasledovať ďalšie kroky pred komplexnejšou premenou priestoru. Mestská časť na tento účel vyčlenila z vlastných zdrojov vyše 50 tisíc Eur.

 

Námestie Jána Mathého získalo svoj názov v roku 2013, kedy sa v rámci aktivít Európskeho hlavného mesta Kultúry Košice 2013 premenovalo z Námestia nádeje. S monumentálnym dielom a fontánou patrí dodnes medzi najznámejšie lokality mestskej časti Košice - Sever.

V galérii si môžete prezrieť fotografie jeho  najznámejších diel. Autorkou fotografií je Marianna Bodnárová.