Tretí ročník Zimnej olympiády seniorov – máme zlato

Dňa 2.2.2017 sa na Jahodnej konal tretí ročník Zimnej olympiády seniorov. Akcie sa zúčastnilo 140 seniorov zo 17-tich Klubov a Denných centier. Farby DC Sever hájili E. Čarnoky, S. Gergeľová, F. Hlaváček, H. Hriňáková, A. Klubertová, P. Mišík, I. Moravitz a A. Onder. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Beh na lyžiach, zjazd na boboch, zjazd na klzákoch, zjazd na lyžiach a slalom.  Napriek nepriazni počasia a neľahkej konkurencii náš Štefan Onder vyhral v Behu na lyžiach prvé miesto a v tej istej disciplíne bol štvrtý Emil Čarnoky. Blahoželáme a sme na vás hrdí!