Tlačivo na registráciu do DC už aj na webe

V rámci skvalitňovania služieb občanom  a obyvateľom MČ  Košice – Sever už existuje možnosť stiahnuť si tlačivo „Registračný formulár“ do Denného centra prostredníctvom webu. Je už aktuálny, doplnený o nové krúžky, napr. anglický jazyk  a ruský jazyk na rôzne stupne pokročilosti, športové aktivity, cvičenie a pod. Radi vás v Dennom centre privítame!