SVETOVÝ DEŇ ZEME

Pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa Zeme, sme sa rozhodli skrášliť prostredie v našej mestskej časti už túto sobotu 24.4.2021 o 10.00 hod. Odstránenie odpadu sa bude realizovať od Kostolianskej cesty až po ulicu Pod šiancom (Anička) aj napriek tomu, že ide o pozemky v súkromnom vlastníctve. Táto obyvateľmi často navštevovaná lokalita je rokmi zanedbaná, a preto sme sa rozhodli vyčistiť tieto pozemky za vlastníkov, ktorí sa o ne nestarajú.

Každá pomoc je vítaná!