Súvislá oprava ulíc Študentská a Odborárska

V najbližších dňoch dôjde k dopravným obmedzeniam na uliciach Študentská a Odborárska z dôvodu súvislej opravy miestnych komunikácií - ciest a priľahlých chodníkov.

Prvá etapa bude trvať od 24.08.2020 s predpokladaným termínom ukončenia do 31.08.2020. V tejto etape sa budú realizovať výmeny obrubníkov, lokálne opravy podložia a odstraňovanie asfaltov z chodníkov. Dopravné obmedzenia budú iba lokálne, formou zúženia vozovky v mieste stavebných prác. Obmedzené bude aj parkovanie na parkoviskách.

Druhá etapa práce sa budú realizovať v smere od Tomášikovej ulice po Hlinkovú ulicu sa začne po ukončení prvej etapy od 31.08.2020 s predpokladaným termínom ukončenia 06.09.2020. V tejto etape budú nasledovné obmedzenia: Komunikácia v smere Hlinkovej po Tomášikovú ulicu bude zjednosmernená z Tomášikovej ulice bude zákaz odbočenia.

Tretia etapa v smere od Hlinkovej ulice po Tomášikovú ulicu sa začne po ukončení druhej etapy od 06.09.2020 s predpokladaným termínom ukončenia 13.09.2020.  V tejto etape budú nasledovné obmedzenia: Komunikácia v smere od Tomášikovej ulice po Hlinkovú ulicu bude zjednosmernená z Tomášikovej ulice bude zákaz odbočenia.

Štvrtá etapa bude trvať od 13.09.2020 s predpokladaným termínom ukončenia do 30.09.2020. V tejto etape sa budú ukončovať opravy chodníkov, bezbariérové úpravy a terénne úpravy. Obmedzenia v doprave budú iba lokálne v mieste stavebných prác.

Obyvatelia priľahlých bytových domov budú informovaní priebežne formou oznamov. Prosíme všetkých, aby sledovali aktuálne dopravné značenie, dodržiavali všetky pokyny s tým súvisiace a boli maximálne obozretní a súčinní.

Ďakujeme