Strelecká súťaž v Hodkovciach

15 členov streleckého krúžku sa  14.4.2016 stretlo v Hodkovciach na strelnici v Hodkovciach. Keďže jedna z disciplín Seniorskej miniolympiády bude aj streľba, bol  to  taký menší tréning a súťaž v jednom.  V kategórii žien vyhrala Agáta Klubertová, druhé miesto obsadila R. Fedáková a na treťom mieste sa umiestnila Soňa Gergeľová. V kategórii mužov prvé miesto obsadil Štefan Tauber, druhý bol Ivan Moravitz a na treťom mieste sa umiestnil J. Macko. Poďakovanie patrí  aj starostovi MČ MarianoviGajovi za poskytnutie služobného auta na odvoz ľudí na strelnicu. Samotná cvičná streľba na asfaltové terče a potom na pevné terče srnca a diviaka z malokalibrovky sa vydarila, ale to už u nás nie je nič nové. Vydarilo sa aj počasie, aj malé občerstvenie. Špeciálne poďakovanie patrí   aj starostovi MČ Mariánovi Gajovi za poskytnutie služobného auta na odvoz ľudí na strelnicu. Takže ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.