Stojany na bicykle v MČ Košice - Sever

V týchto dňoch nám pribudli vďaka mestu Košice cyklostojany na siedmich rôznych miestach v našej mestskej časti. Pre športovcov v parku Anička pri workoutovom ihrisku, na Podhradovej pred predajňou potravín pri kostole. V Čermeľskom údolí hneď na začiatku pri obratisku električiek a v lokalite Baránok, kde sme minulého roku vytvorili detské ihrisko pri Ovečke. Na Tomášikovej ulici boli vytvorené hneď tri stanovištia: pred Základnou školou, pred OD Beta a pri pivárni Kembridž. Takto chceme pomáhať rozvoju cyklistickej dopravy a nájsť aj vhodné miesto na slušné zaparkovanie Antik zdieľaných bicyklov.