Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 7.decembra 2021 do 12.januára 2023.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia, adresa: Werferova 3, 040 11 Košice.