Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravideľne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR. Zisťovanie sa uskutoční od 09. decembra 2019 - 11. januára 2021.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi Zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré sa poskytnú počas zisťovania, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 

Viac informácií sa dočítate v priloženom liste v prílohe.