Šťastný Nový rok!

Milí Severania,

máme za sebou ďalší rok plný výziev, nečakaných udalostí, plný silných okamihov. Bohužiaľ nie všetky boli pozitívne. Počas nasledujúcich dní môžeme symbolicky uzavrieť ďalšiu kapitolu a s nádejou vykročiť do budúceho roka.

Prajem nám všetkým, aby bol lepší. Aby sme využili nové príležitosti, ktoré nám ponúkne, aby sme zabudli na spory, ktoré nás zbytočne oddeľujú, nie len počas náročných dní, ale aj počas tých bežných. Práve udalosti posledných rokov ukázali, že spolupatričnosť a obetavosť, ktorá je v nás zakorenená je silnejšia, než krivda a neprajnosť.

Prajem vám, aby ste v nasledujúcom roku mysleli najmä na momenty, ktoré vás zblížili, na dobro, ktoré vo vás vyvolalo príjemné pocity.

Verím, že ďalší rok bude plný nových, pozitívnych výziev a že naň raz budeme spomínať ako na rok, v ktorom sa podarilo prekonať náročné obdobie, ktoré prežívame, rok v ktorom sa podarilo vrátiť pohodu do našich životov, ale aj do životov všetkých našich blízkych.

Prajem vám šťastný nový rok!

Váš starosta, František Ténai.