Stanovištia veľkokapacitných kontajnerov sme prispôsobili vašim požiadavkám

Od zajtra, 25. 2. 2014, sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia na Gerlachovskej, Nemcovej, Hroncovej, Hlinkovej, Čárskeho, Vencovej, Račom potoku a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom. Určenie stanovíšť  je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít  spoločnosti KOSIT. Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na rok 2014 nájdete TU.

V tomto roku sme niektoré stanovištia prispôsobili vašim požiadavkám, ktoré ste nám adresovali na základe výzvy v januári tohto roka. „ K veľkým zmenám nedošlo, nakoľko väčšina stanovíšť je už zaužívaná. Zmena nastala na ulici Chrastie. Po novom bude kontajner stáť na Čermeľskom údolí 9. Zároveň by som chcel požiadať obyvateľov na Kavečianskej cestea a na Vihorlatskej ulici, aby s nami počas týždňa, kedy tam bude umiestnený VKK, spolupracovali. Radi skoordinujeme so spoločnosťou KOSIT a.s. prípadné posunutie kontajnera po jeho vyprázdnení na iné miesto na ulici tak, aby k nemu mala prístup väčšina.“Upozorňuje Ján Hučko, vedúci odd. rozvoja MÚ MČ Košice – Sever. 

Akékoľvek pripomienky k umiestneniu veľkokapacitných kontajnerov adresujte priamo na Oddelenie rozvoja MÚ MČ Košice – Sever na tel. číslo 055/3957619 alebo elektronicky prostredníctvom sekcie NAHLÁSIŤ PROBLÉM na stránke www.kosicesever.sk

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý do bežných odpadových nádob nepatrí. Veľkokapacitné kontajnery budú na týchto stanovištiach 1 týždeň od utorka do utorka. Ak staré pohovky, či veľkorozmerný odpad nestihnete odhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, mali by ste tak urobiť v zberných dvoroch Pri bitúnku v MČ Košice - Juh, na Popradskej a v centre mesta na Jesenského ulici. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny. Odpad tam môžete odovzdať po predložení občianskeho preukazu bezplatne.