Stále sú ľudia, ktorým záleží na našom okolí

Dňa 24.04.2021 sa uskutočnila akcia „Za čistý Sever“ dlhodobo zanedbanej lokality Kostolianska / Anička. Akcie sa zúčastnilo cca 100 ľudí z celého mesta a pomôcť prišli aj Trash Heroes Košice, Centrum pre deti a rodiny Košice – Hurbanova, Centrum pre deti a rodinu ZEM DETÍ – Košice. Jeden pán z Ťahanoviec bol skoro ráno popratať, aby tiež priložil ruku k dielu. Jedna z účastníčok našla medzi bordelom 100 eur a na veľký obdiv je, že ich odniesla organizátorom na nákup potrebných vecí na ďalšie pratanie. Vyviezlo sa spolu 5 kontajnerov. Na záver bola odmena od sponzorov vo forme gulášu, kofoly, piva a dorazil aj stánok s kávou. Materiál zabezpečili organizátori.

Ďakujeme Jozef Petrvalský a Peter Sedlák za túto akciu a aj všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pevne veríme, že to naštartovalo aj majiteľov pozemkov, aby sa o ne začali starať.