Spolupráca je cieľ

Vzájomná spolupráca sa vypláca. Povedali si zamestnankyne oddelenia sociálnych veci Mestskej časti Košice – Sever a sociálneho oddelenia Mestskej časti Košice – Západ. Dňa 15.06.2020 zrealizovali osobné stretnutie v priestore komunitnej záhrady a priľahlých sociálnych služieb poskytovaných Mestskou častou Košice – Západ. V intenzívnych debatách počas, ktorých si vymenili skúseností a praktické rady sa zhodli na tom, že spolupráca pri hľadaní riešení na podobné a niekedy až identické úskalia poskytovaných sociálnych služieb vedie k ich zdokonaľovaniu. Pevne veríme, že v nastavenom trende budeme pokračovať a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a výmenu skúseností.