Sociálne poradenstvo v Senior dome

Pozývame Vás na stretnutie s pracovníkmi Oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Sever, ktoré sa uskutoční  v utorok 19. novembra 2013 o 14:00 hodine v Senior dome na Severe, Obrancov mieru 2, Košice. Pracovníci Oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Sever budú informovať o možnostiach opatrovateľskej služby a sociálnej pomoci pre seniorov. Na záver stretnutia radi zodpovedia na otázky súvisiace s témou.