Sociálne poradenstvo

V Kultúrno-spoločenskom centre sme pre našich členov zorganizovali dňa 18.1.2018 bezplatné sociálne poradenstvo týkajúce sa najmä postupu vybavenia kompenzácií. Pozvali sme naslovovzatých odborníkov: PhDr. Pavla Mutafova, riaditeľa ÚPSVAR, Mgr. Helenu Chrenovú, riad. odboru soc. vecí a rodiny a Mgr. Blanku Gazdíkovú z odd. peňažných príspevkov na kompenzácie. Prítomných privítala Mgr. Andrea Bočkorášová. Seniori sa veľa pýtali, po ukončení oficiálnej časti ešte naši hostia poskytli aj individuálne poradenstvo. Našim hosťom srdečne ďakujeme, že si našli na nás čas a poskytli našim členom cenné rady.