Šachta na Hlinkovej opravená

Na základe podnetu od občana, ktorý sme obdržali dňa 14.1.2019 v poobedňajších hodinách, vo veci nebezpečného poklopu v komunikácii na Hlinkovej ulici, sme okamžite kontaktovali referát dopravy MMK a žiadali sme o opravu. Predmetná šachta bola okamžite označená prenosným dopravným značením a dnes 17.01.2019 je už šachta opravená privarením . 

Touto cestou by sme sa chceli referátu dopravy MMK poďakovať za promptné riešenie.