Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - september 2021

Od utorka 07.09.2021 do pondelka 13.09.2021 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Kisdyho

2. Čermeľská cesta

3. Športová / Bežecká

4. Hurbanova

5. Rozálska / Palmová

6. Chrastie

7. Huncovská