Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o vylúčení Mestskej časti Košice - Sever zo správneho konania vo veci predľženia doby platnosti prieskumného územia "Čermeľ - Jahodná - U, Mo, Cu rudy"