Rok dobrovoľníctva 2019

Sme veľmi radi, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na čistote prostredia. Chceli by sme sa poďakovať pánovi poslancovi MČ Košice – Sever  Ing. Milanovi Baraníkovi a jeho rodine, ďalej skupine ochotných ľudí, ktorí pravidelne upratujú lúku/svah nad ulicou Zoborská smerom ku Vyhliadkovej veži. Urobili tak aj tento rok 30.03.2019. Oslovili Mestskú políciu a tá im poskytla vrecia a rukavice a potom odpad odviezla.

Medzi upratujúcimi boli napr. Robert Varga s rodinou a Ing. arch. Stanislav Mráz s manželkou.

Jarné upratovanie pokračuje túto sobotu 06.04.2019 na Národnej triede 71-75 a na Podhradovej.

Každá výpomoc je vítaná!