Rodina Gergeľová zabodovala

Dňa 8.5.2018, sa konalo v športovo – zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach športové podujatie nazvané “Šport troch generácií” ako jedno zo záverečných podujatí Dňa mesta Košic. Do zápolenia sa zapojili aj dve trojgeneračné družstva za KSC Sever a to rodina Rendešová a Gergeľová. Medzi 18 – timi trojgeneračnými družstvami (starý rodič, rodič a dieťa) zabodovala rodina Gergeľová, ktorá v discipline hod šipkami získala 2. miesto a v petangu 3. miesto. Obom rodinám vyslovujeme veľku vďaku za reprezentáciu našej MČ a nášho klubu a rodine Gergeľovej zo srdca blahoželáme.